برای تو سرودم

 

این ترانه را برای تو سروده ام 

قیصر ترانه های جاودان

گر چه شعر کودکانه ام

مثل  شعر های تو بزرگ نیست 

گر چه لحظه های شاعرانه ام، سترگ نیست

من ولی بغض لحظه های شاعرانه ام شکسته است

بر تمام شعر های عاشقانه ام گرد غم نشسته است

تو پر کشیده ای به قصر آسمانیت

من ولی نشسته ام میان شعرهای جاودانیت

من گرم خواندن سروده های تو

ناگهان لحظه عزیمت تو ناگزیر شد

شعرهای نو شکفته ام، بعد رفتن تو پیر شد

گوش من که تشنه شنیدن شعرهای تازه است

از شنیدن هر چه شعر، سیر شد

دفتر تو را ورق زدم

نه، فرصت دریغ نیست

وقت گریه، وقت جیغ نیست

شعر تو مثل روح بی کران

شعر تو مثل رود جاری است

شعر تو گاه دلشکستگی

بهترین امیدواری است

شعر توهمیشه خواندنیست

مثل یاد تو که در، برگ های دفتر زمانه ماندنیست

/ 0 نظر / 8 بازدید