علل تغییر رنگ دندان ها و اصول کلی درمان

تغییر رنگ دندان ها دو منشا دارد :

- تغییر رنگ با منشا خارجی

- تغییر رنگ با منشا داخلی

تفییر رنگ با منشا خارجی:

عوامل مستعد کننده:

نقائص سطح مینای دندان ، مقدار و ترکیبات بزاق، وضعیت بهداشت دهان و دندان، نوع مواد غذایی مصرفی، استعمال دخانیات، باکتری های مولد رنگدانه، بخارات فلزی موحود در محل کار یا زندگی، داروهای مصرفی(مثل قطره ی آهن) ،جرم دندان

انواع :

لکه های قهوه ای : یک لایه ی نازک در اثر مصرف چای و قهوه بدون حضور باکتری ها ، که بیشتر در دندان های خلفی وسطح پشتی دندان های قدامی دیده می شود.

 

تغییر رنگ تنباکو : در اثر مصرف دخانیات چسبنده که در اغلب دندان های فرد در یک دوم نزدیک به لثه دندان (یک دوم سرویکال ) دیده می شود.

تغییر رنگ سیاه : در حد لثه ایجاد می شود و فرد پلاک ندارد علت ایجاد آن باکتری به نام اکتینومایسس است که ار ترکیب سولفات هیدروژن با آهن رسوب چسبنده ی سیاه رنگی ایجاد می کند.

تغییر رنگ نارنجی : در یک سوم  نزدیک به لثه دندان (یک سوم سرویکال ) دیده می شود توسط باکتری های کروموژنیک (مولد رنگ ) در اثر بهداشت دهانی نامناسب و پلاک ایجاد می شود.

تغییر رنگ فلزی : در افرادی که در محیط کارخانه ها با فلزات سروکار دارند یا در اثر مصرف قطره ی آهن یا دیگر داروها ایجاد می شود.

آهن منیزیوم و نقره : ایجاد رنگ سیاه                        ید : رنگ قهوه ای

سرب : خاکستری                                                  مس و نیکل : سبز مایل به آبی

تغییر رنگ سطحی گاهی داخل مینا نفوذ می کند.

تغیر رنگ ناشی از مواد Anti septic: کلر هگزیدین دندان ها و حتی بافت دهان را به رنگ قهوه ای در می آورد البته با مصرف مداوم.

درمان و بقیه ی مطلب در پست های بعدی .......

/ 2 نظر / 20 بازدید
مائده

سلام! خوبی؟ بسی فیض بردیم! آدم شب امتحانا هم تو وبلاگ بقیه بازم درساشو ببینه شاهکاره ها!! راسشتی کتابهای حافظ ایمانی به زودی در می آیند! و خودش هم به احتمال زیاد هفته دیگر تهران است!