تار عنکبوت بسته به در و دیوارش انگار از بس کسی نیامده اینجا!

هر چند دیر زمانیست اینجا چیزی برای خواندن ننوشته ام.

نفسی هست هنوز،

روزگارم بد نباشد شاید.................

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید