خواستم اما.......... نشد

سلام!

 اووووووووووووووووووووووووووه

 این همه وقت هیچی ننوشتم چراش بماند،

 اماحالا:

 گفتی بیا ، گفتم می آیم ، خواستم بیایم اما نشد ،

گفتی بگو ، گفتم می گویم ، خواستم بگویم اما نشد ،

 گفتی بشو ، گفتم می شنوم ، خواستم بشنوم اما نشد ،

گفتی ببین ، گفتم می بینم ، خواستم ببینم اما نشد ،

 گفتی بخواه ، گفتم می خواهم ، خواستم بخواهم اما نشد ،

تو گفتی ، من هم گفتم و بعد خواستم ، اما نشد ،

برمن ببخش سرد مهری دستانم را اگر مرهمی نشد بر زخم های کهنه ات

 این نوشته ی خودم نیست اما دوست داشتم اینجا باشد.

شعر شاعر افغا ني (رفعت حسينی) مي باشد
سروده در سال۱۳۵۶خورشيدی...
این جمله را یک دوست که نمی دانم کیست لطف کرده و ارسال کرده

/ 3 نظر / 7 بازدید
مائده

اين يک تکست بود برای برنامه هفت ترانه.يادم هست تو چه حالی نوشتمش! آقای ندیده ام!گفتی ميام!‌گفتم پس کی؟ ژفتی هر وقت مثل شيشه شدی! حالا خيلی وقته که من شيشه شدم ولی تو هنوز نيومدی! بيا قبل از اينکه هر تکه اين شيشه يه حادثه رو ببره!

دوست

خواستم اما نشد! شعر شاعر افغا ني (رفعت حسينی) ميباشد سروده در سال۱۳۵۶خورشيدی... باتقدیم حرمت

عابر

برای دوست که نمي شناسمشان!!!!! از اين که لطف کردين و اسم شاعر رو فرمودين بی نهايت سپاسگزارم